DMS ONE TASK MANAGEMENT
professzionális feladatkezelő rendszer

A task management nélkülözhetetlen minden olyan szervezetben és cégben, ahol akár az eseti feladatok, vagy akár a nagyobb projektek időben történő befejezése kulcskérdés. A DMS One általános feladatkezelő rendszere a legjobb: az egyszerű, nem tipizálható feladatok kezeléshez; a nagy és összetett projektek menedzseléséhez; a távoli kollégák vagy csapatok vezetéséhez; a nagy kollektívák és teamek irányításához; a költségvetés-tudatos szervezetek és vállalatok számára.

AJÁNLATOT KÉREK

A DMS One Task management megoldása minden eszközt megad a feladatkezeléshez, a projektek ütemezéséhez és a határidők betartásához.

A DMS One Task management megoldása növeli a vezetők biztonságérzetét és eligazítja a feladatvégzőket a projektteendők között.

Mérlegelje, munkatársai milyen keretek között, milyen támogató eszközökkel működhetnek a legjobban! Ha úgy látja, kezd kicsúszni az irányítás a kezéből és kétségbeesett a feladatszervezési nehézségek miatt, akkor Önnek task management rendszerre van szüksége. Kérje tanácsadóink segítségét az optimális szoftverfunkciók meghatározása érdekében!

Az előzetes felmérés nem jár szoftvervásárlási kötelezettséggel.

Együttműködés

A munkavégző közösség tagjai bátrabban kommunikálnak egymással a teendőkről, erősödik a kollégák közötti segítő szándék, növekszik az együttműködési készség.

Csapatépítés

Az egyértelmű szerepek és felelősségi körök egy gyorsan növekvő vagy nagy fluktuációval küzdő szervezetben is jelentősen lerövidítik azt az időt, ami alatt egy új kolléga eléri 100 %-os hatékonyságát.

Max. erőforrás

A feladatvégzés monitorozásával pontos kép rajzolódik ki a munkatársak teljesítményéről, mindenkivel szemben pontosan meghatározhatók a maximális teljesítményhez vezető elvárások.

Átláthatóság

A rendszer a szervezetben futó feladatok élő közvetítését nyújtja a vezetők és a felhasználók számára. Mindig egyértelmű, hol tart és mikorra oldódik meg egy feladat, illetve hogy milyen teendők állnak egy-egy munkatárs előtt.

Részfeladatok

Minden feladatkezelő szoftver tartalmaz feladatkezelést, de csak a legjobbakban van részfeladat-kezelés. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egy nagy feladatot több részfeladatra bontson, és különböző csapattagokhoz rendelje hozzá azokat.

Kommunikáció

A DMS One task management rendszere a feladatokon belüli megjegyzés funkcióval lényegében beépített csevegést biztosít. Ez segíti a kollégákat az együttműködésben, a feladatvégzők gyorsan visszajelzést kaphatnak.

Nagyobb teljesítmény

Folyamatos kontrollt és vezetői betekintést biztosít a munkavégzésbe. A kollégák ennek tudatában a legjobb teljesítményre törekednek és nagyobb figyelmet fordítanak a határidők betartására, amire a rendszer figyelmezteti is őket.

Kevesebb hiba

A teendők egyértelmű megjelenítése a mindennapok sorvezetője, amely kizárja az egyéni akciókat, kerülőutakat, ezzel csökkenti a hibalehetőségeket és jobb időbeosztást tesz lehetővé a kollégák számára.

Home/hybrid office támogatás

A feladatkezelő rendszer a legjobb eszköz a távoli munkavégzés hatékonnyá tételére. Bárhol is legyenek a munkatársak, a delegált feladatokról és határidőkről egyértelműen értesülnek.

Csak egyet ismer az alábbi nehézségek közül? Már ennyi is elég ahhoz, hogy a feladatkezelő rendszer nagy horderejű fejlődést hozhasson cége, szervezete működésébe!

  1. A projekteken dolgozók egymásra várnak, a feladatok nem egyértelműek.
  2. A határidős kötelezettségek számottevő része határidőn túl vagy egyáltalán nem teljesül.
  3. Az új munkatársak nehezen illeszkednek be vagy nehéz megtalálni a megfelelő munkaerőt bizonyos feladatokra.
  4. Az alkalmazottak túl sok időt használnak fel információk, dokumentumok keresésére, a hozzáférés körülményes.
  5. A feladatvégzés nem képez adatokat a menedzsment számára, nem lehet feltárni a munkavégzéssel kapcsolatos összefüggéseket.


Task management rendszerünk támogatja a feladatok kiosztását, nyomon követését, a munka megszervezését. A nagyobb ügyek, projektek részfeladatokra bonthatók, így meghatározhatók a mérföldkövek. Minden felhasználó könnyen elérheti a projekteket, feladatokat és az azokhoz szükséges adatokat bárhonnan. A folyamatosan frissülő rendszer mindig valós képet szolgáltat, a vezetők gyorsan felmérhetik, hogy a csapatukból kik vállalhatnak feladatokat, és láthatják, hogy azok mikor fejeződnek be, az alkalmazottak pedig személyes irányítópultjukon láthatják feladatlistájukat.

Fedezze fel a task management rendszerek legújabb generációját!

Kérjen ajánlatot vagy ingyenes konzultációt szaktanácsadónkkal!

Üzleti intelligencia (BI) a feladatkezelésnél

Az üzleti intelligencia (BI) megoldással bővített feladatkezelő rendszer folyamatosan gyűlő adatait is munkára fogja. Az információk megfelelő feldolgozása professzionális lehetőség a döntéshozatal támogatására. A feladatvégzés adataiból kimutatásokat készíthetünk. Például riportálható a határidőhöz közelítő vagy lejárt határidejű feladatok listája, az adott munkatárs vagy team hatékonysága, vagy hogy egy feladattípust ki intézett el a leggyorsabban. A riportok az eltárolt adatoktól függően sokféle szempont szerint állíthatók elő.

Miért a DMS One?

Több mint 20 éve azzal foglalkozunk, hogy mitől lesz valóban könnyebb a szervezetek munkaszervezése. Tisztán látjuk, hogy a feladatok és folyamatok hatékony támogatása nélkül nem lehet sikeresen működni. A cégek működését, a core folyamatokat támogató rendszereket kell fejlesztenünk. Ezt tettük, és közben beköszöntött a digitális transzformáció kora. A DMS One utat mutat az átalakulásban.

DEMÓKÉRÉS

20

Év tapasztalat

A dinamikusan változó szervezeti és jogszabályi környezethez rugalmasan alkalmazkodunk: stabil szoftverünkkel az előírásoknak való megfelelést prioritásként kezeljük.

70

Integrációs lehetőség

Szoftverünket több mint 70 különböző rendszerrel integráltuk már, köztük ügyviteli, pénzügyi rendszerekkel, irodai alkalmazásokkal.

3500

Ügyfél

Ismerjük a vállalatok és az egyes iparágak problémáit. A legkülönfélébb szervezetekbe vezettük már be szoftvereinket, így az Ön vállalata sem jelenthet problémát.

50.000.000

Kezelt dokumentum

Utat mutatunk a digitális átalakulásban! 25 ezer felhasználónk több mint 50 millió dokumentumot kezel évente szoftvereinkkel.