AVDH DHSZ MODUL – Toll és papír nélkül hitelesen – néhány mozdulattal tömegesen

Az elektronikus ügyintézés térhódításával együtt terjednek a teljes életciklusukban kizárólag elektronikus formában létező iratok és a papíralapú iratok hiteles elektronikus másolatai. A papíralapú ügyintézés hátrányai egyre nyilvánvalóbbak, mégis – becslések szerint – országos szinten évente nagyjából 80 milliárd forintot emészt fel a feleslegesen papír alapon történő ügyintézés. Ez a tétel a dologi, az infrastrukturális és az extra humánerőforrás költségekből jön össze, ami az alapanyag, a nyomtatás, a tárolás, a logisztika vagy akár a védelem biztosításához kell. A papíralapú ügyintézés drága és körülményes, de megspórolható.

A DMS One Ultimate tanúsított iratkezelő rendszer AVDH DHSZ modullal lehetővé teszi a 100 %-ban elektronikus iratkezelést.

Csak a kézi aláírás miatt nem érdemes papírozni. Az AVDH DHSZ modul segítségével az iratkezelő programban
elektronikus aláírással és időbélyegzővel láthatók el a dokumentumok, akár tömegesen is. A jogszabályok értelmében egy elektronikusan aláírt elektronikus dokumentum ugyanolyan hiteles lehet, mint egy papír alapon kiadmányozott irat.

AVDH DHSZ – Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés

Az állam (NISZ Zrt.) által biztosított elektronikus aláírási lehetőség lényege, hogy a felhasználó által aláírni kívánt iratot a NISZ Zrt. – központi azonosítás után – minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírásával a felhasználó nevében aláírja. Az AVDH DHSZ minden felhasználó részére gyors bekapcsolódási lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésbe. Olyanok számára is, akik nem rendelkeznek elektronikus aláírással, de az általuk végzett elektronikus ügyintézés megköveteli az e-aláírt dokumentumot. Minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás: az ilyen aláírással ellátott e-irat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül.

További információt kérek

 

AZ ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEKET CSAK IRATKEZELŐ RENDSZEREK HASZNÁLATÁVAL LEHET KIAKNÁZNI.

Az elektronikus hitelesítés önmagában hiábavaló, csak akkor van értelme, ha egy szintén elektronikus folyamathoz, szoftveres iratkezeléshez kapcsolódik. A elektronikus hitelesítési lehetőségek, aláírások, időbélyegzők integrált kezelése ezért az iratkezelő rendszerek egyik legfontosabb funkciója. A DMS One rendszere közvetlenül kommunikál a NISZ Zrt. szerverével: az iratot beküldi aláírásra és fogadja is a fokozott biztonságú aláírással ellátott változatot.

A fejlődő e-ügyintézési környezet is megköveteli, hogy az alkalmazott iratkezelő rendszer integráltan kezelje az elektronikus hitelesítési megoldásokat. Az 2015. évi CCXXII. törvény értelmében ugyanis Magyarországon az ügyfeleknek joguk van ügyeiket elektronikus úton intézni. Az elektronikus aláírások egységes, európai szintű szabályozása, az eIDAS rendelet pedig azt írja elő, hogy bizonyos minősített tanúsítványokat meghatározott joghatással minden EU tagállamban kötelező elfogadni.

 

AZ ELEKTRONIKUS IRATOK ÚTJA AVDH DHSZ MODULLAL KIEGÉSZÍTETT DMS ONE RENDSZERBEN

Az AVDH DHSZ szolgáltatás az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek széles köre számára (így: az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a közigazgatási hatósági jogkört gyakorlók, a közjegyzők, az igazság-szolgáltatás fő intézményei és a legtöbb köztestület számára) DÍJMENTES.

AZ AVDH DHSZ MODUL HASZNÁLATÁNAK TOVÁBBI ELŐNYEI:

  • Folyamatba integrált aláírás: A hitelesítési mozzanat az iratkezelő szoftveren belül végezhető el. Nincs szükség papírmunkára vagy más programok használatára.
  • Helyfüggetlen aláírás: Az aláírás bárhol megvalósulhat, ahol hozzáfér az iratkezelő rendszerhez. Nem kell feltétlenül az irodában tartózkodnia, lehet éppen szabadságon is.
  • Tömeges aláírás: Egyszerre aláírhat akár több ezer iratot. Az iratkezelő program felületén az aláírandó dokumentumokat tömegesen is kijelölheti, ezután pedig néhány kattintással elkészíthető az elektronikus aláírás.
  • Vezetői kontroll: Tengernyi aláírandó dokumentum esetében sincs szükség külső segítségre. A vezető önállóan és gyorsan végezhet minden aláírnivalóval, így a kontroll végig biztosított.
  • Iratbetekintés azonnal: Az iratkezelő szoftver lehetővé teszi, hogy az aláírásra váró irathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok is rendelkezésre álljanak. Nincs szükség a papírok vagy e-mailek hosszadalmas keresgélésére. Az egyes ügyekben nyilvántartásba vett levelezésekbe, igazolásokba, számlákba vagy éppen a korábbi iratverziókba azonnal betekinthet.
  • Papírmentes üzemmód: Ha mellőzi a felesleges papírpéldányokat, azzal nem csak spórol, de környezetéért is sokat tesz.
  • Postai ügyintézés mellőzése: Ha az elektronikus iratot e-aláírással és időbélyeggel ellátva küldik el az ügyfélnek, elfelejtheti a postázási költségeket és a sorbanállást.
  • Egyszerű és olcsó raktározás: Az iratkezelő szoftver biztosítja az iratok hosszútávú megőrzést, így nem kell költséges, fizikai irattárakat létrehozni és fenntartani.

Felülhitelesítés

Az elektronikusan aláírt dokumentum 8 év után elveszti hitelességét. Amennyiben ezen túl is szüksége van a hiteles elektronikus példányra, felül kell hitelesítenie azt. Az iratkezelő szoftver gondoskodik a felülhitelesítési feladatok ütemezéséről. Ezzel kiiktatható egy veszélyes jogkövetkezményeket rejtő hibaforrás, amiben az ügyintézőknek kell számon tartaniuk, hogy meddig érvényesek az aláírások.

 

Most még időben léphet

A papíralapú dokumentum helyét idővel átveszi az elektronikus irat. Állítsa be már most az ehhez szükséges megoldáscsomagot az e-sign modullal! A DMS One szakemberei az elektronikus hitelesítési folyamatok kialakításában is segítségére lesznek tanácsaikkal.