Blog

Iratkezelési tanulmányok

Tudta Ön, hogy:

  • a dokumentumok 32%-a nem elérhető, amikor szükség lenne rá?
  • az információk 95%-a még mindig papíron van, és egy átlagos dolgozó 45 lapot nyomtat naponta?

Ha szeretné tudni, hogy hogyan tehetné hatékonyabbá szervezete iratkezelését, olvassa el iratkezelési tanulmányainkat, melyek a közfeladatot ellátó intézmények iratkezelésével foglalkoznak, bemutatják a vállalati dokumentumkezelés módszereit, előnyeit, vagy leírják az üzletfejlesztést és pályázati lehetőségeket.

Töltse le PDF formátumban az Ön számára fontos iratkezelési tanulmányunkat!

Dokumentumkezelő rendszerek használata a vállalatok körében

Az eNET Kft. a DMSONE Zrt. megbízásából 2012 április-májusában felmérést készített a közép- és nagyvállalatok körében. A kutatás a dokumentumkezelés jelenlegi helyzetét és az elektronikus dokumentumkezelés visszatartó tényezőit térképezte fel. A kutatás főbb témakörei az általános dokumentumkezelési gyakorlat, az elektronikus dokumentumkezelés, a szabályozás és biztonság, illetve a környezettudatos működés voltak.

Az elektronikus iratkezelés kulcsszerepe a kormányzati, önkormányzati működésben

Az Irat- és Dokumentumkezelési Szakmai Szövetség felkérésére íródott tanulmány haladó gondolkodású és véleményformáló közigazgatási, informatikai szakértőkkel folytatott interjúk alapján íródott, az IDSzSz tagcégeinek és az Informatikai Vállalkozások Szövetségének véleményezése és kiegészítése alapján. A koncepció megalkotásában, szakértőként a DMSONE Zrt. munkatársai is aktívan részt vettek.

A dokumentumkezelő rendszer sikeres bevezetésének feltételei

A tanulmány segít meghatározni, hogy kinek és milyen típusú dokumentumkezelő rendszer bevezetésére van szüksége, melyek a bevezetés legfontosabb lépései, és mire érdemes odafigyelni a megtérüléssel kapcsolatban.

A Moreq szabvány specifikációja

Töltse le az elektronikus dokumentumkezelési rendszerekre vonatkozó európai követelmény-modell specifikációját! Ismerje meg részletesen, milyen feltételeknek kell megfelelni egy olyan tanúsított szoftvernek, melyet a 335/2005-ös és a 24/2006 BM-IHM-NKÖ együttes kormányrendeletek írnak elő az elektronikus dokumentumkezelést végző, közfeladatot ellátó szervek részére. Így láthatja, miért fontos, hogy olyan megoldást válasszon, mint a DMSONE szoftverei, melyek a szabvány minden pontjának eleget tesznek.

Tartalomkezelő rendszerek - Csökkentse költségeit és védje a környezetet!

Az angol nyelvű cikk bemutatja, miért is tekinthető egy tartalomkezelő rendszer bevezetése olyan felelős vállalati döntésnek, amely nem csak a cég hatékonyságát fokozza, hanem a költségmegtakarítás mellett csökkenti a cég ökológiai lábnyomát is.

Forrás: AIIM

Miért ne vezessünk be dokumentumkezelő rendszert? A TOP10 kifogás és az ellenérvek

Az AIIM tanulmányából megtudhatja, melyik a TOP10 kifogás, amellyel folyamatosan elodázzák a döntéshozók egy DMS rendszer bevezetését. A cikk nemcsak felsorolja ezeket az "érveket", de részletesen ki is fejti, miért nem helyénvalóak, milyen valós problémákat lepleznek el. Az angol nyelvű tanulmány egyik legfőbb erénye, hogy megoldási utakat is felkínál a különböző dokumentumkezelési helyzetekre.

Forrás: AIIM

Segédanyag az Iratkezelési Szabályzat elkészítéséhez

A Kormányzati Iratkezelési Felügyelet által összeállított dokumentum nagy segítséget jelent a közintézményeknek, közfeladatot ellátó szerveknek, hogy a törvényi kötelezettségnek megfelelően készítsék el iratkezelési szabályzatukat. A tanulmány a vállalkozások és cégek számára is hasznos, hiszen a hatékony dokumentumkezelés alapját az egységes keretek közé foglalt iratkezelési szabályrendszer képezi. Mivel ez nyújt segítséget a bejövő-kimenő dokumentumok útjának nyomon követésében, az ellenőrzés módjának megteremtésében, és útmutatásként szolgál a kollégák számára is az egységes irat- és dokumentumkezelést illetően.

Digitális Megújulás Cselekvési Terv

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs vezetése 2010. december 23-án nyilvánosságra hozta a Digitális Megújulás Cselekvési Tervet, amely zsinórmértékként szolgál a 2010-2014 közötti időszak kormányzati infokommunikációs terveivel kapcsolatban. Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy ez az első olyan ágazati cselekvési terv, ami egységes keretrendszert biztosít az infokommunikációban, és széles körű szakmai és társadalmi konszenzus övezi.

Forrás: www.nfm.gov.hu